Chuyên mục Đèn EXIT và Đèn sự cố

FBC Việt Nam – Đơn vị cung cấp các sản phẩm PCCC Ninh Bình và báo hiệu đèn khẩn cấp, đèn sự cố, đèn báo cháy, cứu hỏa,… tại Ninh Bình.

Các loại đèn Exit PCCC và báo hiệu tại Ninh Bình như:

  • Đèn Exit lối thoát chỉ hướng dưới;
  • Đèn Exit lối thoát nạn chỉ hướng lên, hướng xuống, chỉ 2 hướng,..;
  • Đèn Exit vừa chỉ lối thoát, vừa chỉ hướng;

Đèn báo sự cố bao gồm:

  • Đèn chiếu sáng khẩn cấp;
  • Đèn sự cố báo sáng sky;

Các sản phẩm phân phối của PCCC Ninh Bình