Thay đổi tượng thờ có phạm tội bất kính?

Lăng mộ đẹp – HỎI: Nhà tôi lâu nay thờ tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm, nhưng nay tôi muốn chuyển sang thờ tôn tượng Đức Phật Thích Ca, chẳng biết có được phép không? Có gì bất kính không? Và nếu thay được thì cách thức thế nào? Sau đó tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm phải làm sao? 

(VĂN KHANH, namromdong@gmail.com)

Tượng thờ tư gia – Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Văn Khanh thân mến!

Thờ tượng Phật hay Bồ-tát nào là do nhân duyên. Dĩ nhiên, chư Phật và Bồ-tát trong mười phương ba đời đều là ngôi Phật bảo tôn kính, nhưng ta nhận thấy có nhân duyên với Ngài nào thì hãy kính thờ và nguyện học theo công hạnh nổi bật của vị Phật hay Bồ-tát ấy.

Nhà bạn từ lâu đã thờ Bồ-tát Quán Thế Âm, bây giờ bạn muốn chuyển sang thờ Phật Thích Ca, điều ấy hoàn toàn được phép, không có gì là bất kính cả. Về cách thức, trước bạn hãy thỉnh tôn tượng Phật Thích Ca với đầy đủ hảo tướng. Hảo tướng nghĩa là pho tượng đẹp, hợp ý, khi bạn nhìn vào sinh tâm hoan hỷ, kính tin sâu sắc, an yên vô cùng.

Kế, bạn nên thỉnh chư vị Tăng (Ni) đến nhà làm lễ an vị Phật. Nếu không đủ duyên thì bạn có thể tự làm lễ an vị. Bạn sắm sửa hương, đèn, hoa, quả, nước, bánh…, y phục chỉnh tề (có áo tràng thì càng tốt), thành tâm lễ bái khấn nguyện. Tâm của bạn thế nào thì khấn nguyện thế nấy, xin mười phương Tam bảo chứng minh, xin Bồ-tát từ bi hoan hỷ. Khấn nguyện và lễ bái xong thì thay tượng. Sau khi thỉnh tượng Phật Thích Ca an tọa, bạn thành tâm lễ bái và khấn thỉnh Ngài quang giáng đạo tràng, phù hộ độ trì an yên cho gia đạo. Nếu bạn biết nghi thức cúng ngọ, cúng dường Ngài thì càng tốt.

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm bạn có thể tùy duyên cúng dường. Nếu chưa có người nhận, bạn nên gửi tượng về Trung tâm Tịnh Hóa (40 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM – Điện thoại: 0913.808.338), trung tâm sẽ tiếp nhận, tu bổ và trao gửi cho người hữu duyên phụng thờ.

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Thay đổi tượng thờ có phạm tội bất kính?